Skriv ut

HAMBONE SINE MOTORVIDEOER

Hambone with type 4

1968hambone sin YouTubekanal inneholder en rekke videoer om mye forskjellig. I denne artikkelen har vi samlet opp to veldig bra serier han har lagt ut. En om type 4 og en om type 1.

Hambone er en godlynnet kar som drikker kaffe og røyker sigar, pipe eller sigarett mens han skrur. Han snakker oss gjennom videoene med sin sørstatsdialekt, og presenterer det han gjør på en fin måte.

Videoene er filmet dels fra håndholdt kamera og dels fra stativ. Han gjør alt selv, hvilket legger litt begrensninger på filmingen hans. Men det gjør også at alt fremstår som veldig autentisk og jordnært, hvilket kler arbeidet med å skru gammel luftkjølt.

Hambone bygger 1,7-liters Type 4 og monterer den i bussen sin

Type 4 Engine Intro

Type 4 Engine Assembly - Part 1

Type 4 Engine Assembly - Part 2

Type 4 Engine Assembly - Part 3

Type 4 Engine Assembly - Part 4

Type 4 Thermostat Drama

Type 4 Cooling Tin

Type 4 Fan Housing Install

Type 4 Cooling System and Carbs

Type 4 Valve Adjustment

Type 4 Heat Exchangers - Part 1

Type 4 Heat Exchangers - Part 2

Type 4 Heat Exchangers - Part 3

Heat Exchanger - Engine Support Install

Type 4 End Play Adjustment

Engine Test Stand - Part 1

Engine Test Stand - Part 2

Engine Test Stand - Part 3

Engine Test Stand - Part 4

Type 4 Front Seal Replacement

Type 4 Rumble

Type 4 Cooling System Rant

VW Bus Engine Installation - Part 1

Pressure Plate Trouble

VW Van Fuel Tank Repair

Bus Fuel Tank & Engine Install

The Bus Engine Wrap Up

Volkswagen Rear Torsion Adjustment - Part 1

Volkswagen Rear Torsion Adjustemnt - Part 2

Hambone bygger 1915cc

VW Engine Tear Down

VW Piston Meltdown

Damage Report and Alternator Prep

Cooling System Restoration

Custom Paint on Fan Housing

VW Parts Came In - Cylinder Head Overview

VW Conversion Engine Compartment Tins

Volkswagen 1915 Project - Part 1

Volkswagen 1915 Project - Part 2

Volkswagen 1915 Project - Part 3

Volkswagen 1915 Project - Part 4

Volkswagen 1915 Project - Part 5